tel. dyżurny

986

SMS 665 500 410

Zwierzęta bez granic – Lublin dla zwierząt

 

W dniu 30 września 2023 Eko-patrol Straży Miejskiej Miasta Lublin uczestniczył w wydarzeniu edukacyjnym „Zwierzęta bez granic – Lublin dla zwierząt” organizowanym przez Fundację na Rzecz Ochrony Praw Zwierząt Ex Lege. Podczas imprezy funkcjonariusze Eko-Patrolu przybliżali mieszkańcom miasta procedury postępowania w przypadku łamania praw zwierząt, zdarzeń komunikacyjnych z udziałem zwierząt, a także instruowali, jak zachować się w przypadku napotkania psa bez opieki, wolno żyjącego kota bądź dzikiego zwierzęcia na terenie miasta. Uczestnicy mogli także obejrzeć pojazd Eko-Patrolu i jego wyposażenie na specjalnie przygotowanym stanowisku.

 

Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Mamy nadzieję, że przyczyni się ono do poszerzenia wiedzy na temat odpowiedzialności właścicieli zwierząt wobec swoich podopiecznych oraz postępowania wobec zwierząt na terenie miasta.

 

Autor: rb