tel. dyżurny

986

SMS 665 500 410

Kontakt

Komendant Straży Miejskiej Miasta Lublin lub zastępcy
przyjmują obywateli w sprawie skarg i wniosków
w każdy poniedziałek w godzinach 14.00 - 17.00

W celu wcześniejszego umówienia spotkania prosimy o kontakt
z Sekretariatem Straży Miejskiej Miasta Lublin
pod nr tel. (81) 466 50 00

Skargi i wnioski można również kierować na adres:
Straż Miejska Miasta Lublin
ul. Podwale 3a
20-117 Lublin

lub na adres poczty elektronicznej
sekretariat@986.pl
sm@lublin.eu

Rzecznik Prasowy Straży Miejskiej Miasta Lublin
Robert Gogola
kontakt do Rzecznika pod numerem tel. (81)4665060

Zgłoszenia bieżących interwencji można kierować na:

tel. dyżurny:
986
81 466 5020

lub na adres poczty elektroniczej( interwencje bieżące ):

dyzurny@986.plNr sms dla osób niesłyszących: 665 500 410

tel. sekretariat: +48 81 466 50 00
fax +48 81 466 50 01

e-mail dzielnicowych: dzielnicowy@986.pl


Mandaty Straży Miejskiej należy wpłacać na konto:

Urząd Miasta Lublin
85 1240 1503 1111 0010 3766 3554

W tytule wpłaty należy podać imię i nazwisko ukaranego
oraz serię i numer mandatu.