tel. dyżurny

986

SMS 665 500 410

Udostępnianie akt sprawy

 

Straż Miejska Miasta Lublin udostępnia akta sprawy, umożliwia sporządzanie odpisów lub kopii oraz wydaje odpłatnie kopie lub uwierzytelnione odpisy stronom postępowania, obrońcom, pełnomocnikom i przedstawicielom ustawowym w siedzibie Straży Miejskiej Miasta Lublin.

Wzór wniosku do pobrania

Lista plików do pobrania