Telefon

tel. dyżurny

986

SMS 665 500 410

Praca

Straż Miejska Miasta Lublin jest jednostką samorządu terytorialnego co oznacza, że przy naborze kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze obowiązuje nas ściśle ustawa o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1282), której art.11 mówi, że nabór na stanowiska urzędnicze jest otwarty i konkurencyjny.