tel. dyżurny

986

SMS 665 500 410

Praca

Straż Miejska Miasta Lublin jest jednostką samorządu terytorialnego co oznacza, że przy naborze kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze obowiązuje nas ściśle ustawa o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1282), której art.11 mówi, że nabór na stanowiska urzędnicze jest otwarty i konkurencyjny.