tel. dyżurny

986

SMS 665 500 410

Zmiana zakresu działań Straży Miejskiej Miasta Lublin

 

PILNE!

       W wyniku wydanego przez Wojewodę Lubelskiego polecenia Prezydentowi Miasta Lublin w dniu
1 kwietnia 2020 r. Straż Miejska Miasta Lublin zmienia zakres swojego działania.
    

W związku z przeciwdziałaniem COVID-19 Straż Miejska Miasta Lublin będzie realizować tylko  i wyłącznie następujące zadania:

  • dokonywanie dyslokacji patroli straży miejskiej zgodnie ze wskazaniami komendantów właściwych terytorialnie jednostek Policji;
  • organizację wspólnych patroli z Policją zgodnie ze wskazaniami komendantów właściwych terytorialnie jednostek Policji;
  • prowadzenie innych form współpracy straży miejskiej z właściwymi terytorialnie jednostkami Policji, w tym w szczególności odnośnie weryfikacji realizacji nakazów, zakazów i obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w zakresie zapobieganiarozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, zgodnie ze wskazaniami komendantów właściwych terytorialnie jednostek Policji.

Pozostałe zadania będą realizowane wyłącznie w zakresie, w jakim służą prowadzeniu działań związanych z weryfikacją wykonania ww. nakazów, zakazów i obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby zakaźniej COVID-19.

Autor: AC-P