tel. dyżurny

986

SMS 665 500 410

Za Cukrownią

Starszy Inspektor Zbigniew Sikora

tel. 539-869-823; 81-466-50-81   e-mail: dzielnicowy@986.pl

 

Granice Dzielnicy Za Cukrownią:

Od wschodu: rzeka Czerniejówka; od południa: tory PKP; od zachodu: ul. Nadbystrzycka - rzeka Bystrzyca; od północy: rzeka Bystrzyca.

Lista plików do pobrania