tel. dyżurny

986

SMS 665 500 410

Sławin

Starszy Inspektor Stanisław Stadnicki

tel. 539-869-821; 81-466-50-81   e-mail: dzielnicowy@986.pl

 

Granice Dzielnicy Sławin:

Od wschodu: ul. Poligonowa - ul. Wyrwasa; od południa: al. Solidarności - rzeka Czechówka; od zachodu: zachodnia granica miasta; od północy: północna granica miasta.

Lista plików do pobrania