tel. dyżurny

986

SMS 665 500 410

Punkty zbiórki elektroodpadów

Elektroodpadami są wszystkie zepsute, zużyte lub niepotrzebne sprzęty, które do działania potrzebują prądu lub pól elektromagnetycznych. Jest to specyficzna grupa urządzeń i odpadów, ze względu na ich właściwości oraz skład. Większość z nich w swoim składzie posiada pierwiastki i substancje, które są bardzo szkodliwe dla zdrowia i życia człowieka oraz dla środowiska naturalnego.  Szkodliwe substancje pochodzące z elektroodpadów mogą bezpośrednio dostawać się do organizmu człowieka, ale również pośrednio, to znaczy na początku dostają się do środowiska naturalnego (wód, gleby czy powietrza), następnie przedostaje się do roślin i zwierząt a następnie są wchłaniane przez człowieka.

Punkty zbiórki elektroodpadów w Lublinie.

Autor: rb