Telefon

tel. dyżurny

986

SMS 665 500 410

Punkty zbiórki elektroodpadów

Elektroodpadami są wszystkie zepsute, zużyte lub niepotrzebne sprzęty, które do działania potrzebują prądu lub pól elektromagnetycznych. Jest to specyficzna grupa urządzeń i odpadów, ze względu na ich właściwości oraz skład. Większość z nich w swoim składzie posiada pierwiastki i substancje, które są bardzo szkodliwe dla zdrowia i życia człowieka oraz dla środowiska naturalnego.  Szkodliwe substancje pochodzące z elektroodpadów mogą bezpośrednio dostawać się do organizmu człowieka, ale również pośrednio, to znaczy na początku dostają się do środowiska naturalnego (wód, gleby czy powietrza), następnie przedostaje się do roślin i zwierząt a następnie są wchłaniane przez człowieka.

Punkty zbiórki elektroodpadów w Lublinie.

Autor: rb