tel. dyżurny

986

SMS 665 500 410

Prawidłowe sposoby palenia w piecu

W okresie zimowym częstym problemem występującym na terenie naszego miasta jest nadmierne zadymienie powietrza. Zazwyczaj jest ono kojarzone ze spalaniem śmieci, jednak jego przyczyną nie musi być wcale spalanie niedozwolonych materiałów. Nadmierne zadymienie może wynikać również ze spalania węgla i drewna w nieprawidłowy sposób. Gęsty dym o nieprzyjemnym zapachu powstaje wtedy, kiedy dużą porcję paliwa wrzuca się na żar, przez co palenisko ulega gwałtownemu schłodzeniu, a paliwo uwalnia duże ilości lotnej smoły. Smoła ta nie może ulec spaleniu z powodu najpierw – zbyt niskiej temperatury wewnątrz pieca, a później – zbyt małej ilości powietrza (smoły jest za dużo).

 

Poniżej zaprezentujemy techniki pozwalające na ogrzewanie w sposób, który generuje znacznie mniejsze ilości dymu, co pozwala nie tylko na zmniejszenie zadymienia powietrza, lecz również na oszczędniejsze zużycie paliwa (dzięki spalaniu również gazów lotnych i smoły, które zazwyczaj wraz z dymem uciekają w atmosferę).

 

Ważne!

Poniższe instrukcje odnoszą się do palenia w kotłach z wylotem spalin u góry paleniska.

 

Najbardziej powszechnym sposobem rozpalania ognia w kotłach jest podpalanie warstwy paliwa od dołu. Jest to sposób nieprawidłowy, generujący duże ilości dymu i sadzy, które przy prawidłowym sposobie rozpalania mogłyby również ulec spaleniu i dostarczyć dodatkowej energii.

 

Zdjęcie przedstawia nieprawidłowy sposób palenia w piecu. Duża ilość paliwa naraz gwałtownie się podgrzewa, uwalniając gazy i lotną smołę. Temperatura jest zbyt niska, żeby spaliły się gazy i lotna smoła. Powstaje gęsty, ciemny dym o nieprzyjemnym zapachu.

 

Sposoby prawidłowego palenia w kotłach:

 

1. Dokładanie mniejszych porcji paliwa.

 

Zamiast grubej warstwy węgla, na żar należy dołożyć jego mniejszą ilość i rozprowadzić ją po całej szerokości rusztu. Nie należy przyduszać płomieni, ogień musi cały czas swobodnie płonąć. Mniejsze porcje paliwa szybciej zajmą się ogniem, a dzięki doprowadzeniu dostatecznej ilości powietrza, spaleniu ulegnie także smoła i substancje lotne.

 

Obraz przedstawia prawidłowy sposób palenia przez dokładanie mniejszych porcji paliwa. Zamiast dymu powstają przezroczyste spaliny.

 

2. Palenie kroczące (dokładanie od boku)

 

Przy tej metodzie rozpalony żar przegarnia się w tył paleniska, a na opróżnione miejsce dokłada świeżą porcję paliwa. Paliwo stopniowo się rozgrzewa, smoła i substancje lotne ulegają spalaniu, wydzielanie dymu jest mniejsze.

 

Obraz przedstawia prawidłowy sposób palenia w piecu przez dokładanie paliwa z boku. Paliwo stopniowo się nagrzewa, lotne gazy i smoła zostają spalone. Wydziela się znacznie mniej dymu.

 

 

3. Rozpalanie od góry

 

Jest to najbardziej efektywna metoda palenia w piecu, pozwalająca na oszczędne wykorzystanie paliwa, zmniejszenie ilości dymu, sadzy i pyłów, a także mniej pracy przy utrzymaniu ognia. Rozpalanie od góry pozwala o około 50% zmniejszyć emisję pyłów.

Przy tej metodzie płomienie rozpalone na wierzchu załadunku paliwa stopniowo ogrzewają je aż do dolnej warstwy, dzięki czemu spalane są substancje lotne i sadza. Dzięki załadunkowi większej ilości węgla naraz nie trzeba często dokładać. Ważne jest to, aby zadbać o prawidłowy dopływ powietrza, dzięki czemu spalanie odbywa się czysto i efektywnie.

 

Obraz przedstawia prawidłowy sposób palenia w piecu przez rozpalanie od góry.

 

 

Stosując powyższe metody palenia w piecach i kotłach możemy w prosty sposób znacznie zmniejszyć nie tylko zanieczyszczenie powietrza, ale również straty energii, a co za tym idzie – własne koszty ogrzewania. Nie jest do tego konieczna kosztowna wymiana sprzętu – wystarczy zmiana nawyków postępowania.  

Autor: rb