tel. dyżurny

986

SMS 665 500 410

Kośminek

Starszy Inspektor Waldemar Głazek w zastępstwie Starszy Inspektor Michał Juszczuk tel. 539-869-813

 

tel. 539-869-825; 81-466-50-81 e-mail: dzielnicowy@986.pl

 

Granice Dzielnicy Kośminek:

Od wschodu: wschodnia granica miasta; od południa: ul. Szklarniana - ul. Głuska; od zachodu: rzeka Czerniejówka; od północy: ul. Fabryczna - ul. Droga Męczenników Majdanka

Lista plików do pobrania