tel. dyżurny

986

SMS 665 500 410

Koronawirus- ogólne informacje

Co to jest koronawirus?

Jest to wirus RNA osłonięty błoną tłuszczową (lipidową). Dzięki takiej budowie można mu zapobiegać przez zastosowanie środków chemicznych, takich jak zwykłe mydło, alkohol min. 60-70%, preparaty do dezynfekcji i inne wirusobójcze.

 

Jaką chorobę wywołuje koronawirus?

Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19.

 

Jakie mogą być objawy COVID-19?

Najczęściej występujące objawy choroby to gorączka, kaszel, duszność, problemy z oddychaniem. Chorobie mogą towarzyszyć bóle mięśni i zmęczenie.

 

Ochrona przed koronowirusem?

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca stosowanie płynów dezynfekujących na bazie alkoholu (min. 60%). Ponadto, należy pamiętać o:

  •  prawidłowym myciu rąk wodą z mydłem przez minimum 30 sekund, 
  •  zasłanianiu twarzy podczas kichania oraz zachowanie bezpiecznej odległości od osób kaszlących

to podstawowe zasady jakie należy zachować, by chronić się przed koronawirusem.

Służby sanitarne apelują o ich przestrzeganie, bieżące śledzenie komunikatów oraz zachowanie spokoju i nieuleganie panice. 

ZASADY MYCIA RĄK

https://psselublin.pis.gov.pl/plikijednostki/wsselublin/psselublin/userfiles/image/OZIPZ/koronawirus/Jak-my%C4%87-r%C4%99ce(1).png

 

UWAGA! 

Od 25 marca do 11 kwietnia br. nastąpiły zaostrzenia rygorów wychodzenia z domu tzn .wprowadzono ograniczenie w zakresie poruszania się po mieście. Za złamanie rygorów grozi kara grzywny. 

Mieszkańcu Lublina to bardzo ważne!  Pamiętaj!

Zgodnie z nowymi przepisami nie można swobodnie przemieszczać się poza celami bytowymi, zdrowotnymi, zawodowymi  http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000522/O/D20200522.pdf 

  • Przemieszczać się będzie można jedynie w grupie do dwóch osób. Obostrzenie to nie dotyczy rodzin.
  • Zaostrzone zasady jazdy komunikacją miejską - Środki publicznego transportu zbiorowego nadal działają. Jednak w autobusie, tramwaju lub metrze tylko połowa miejsc siedzących może być zajęta. Jeśli miejsc siedzących w pojeździe jest 70, to na jego pokładzie może znajdować się maksymalnie 35 osób.
  • Całkowity zakaz zgromadzeń – chyba, że z najbliższymi - nowe przepisy zakazują także wszelkich zgromadzeń, spotkań, imprez czy zebrań. Będziesz mógł się jednak spotykać z najbliższymi.
  • Zasady bezpieczeństwa w trakcie uroczystości religijnych - Ograniczenia w przemieszczaniu się nie dotyczą również osób, które chcą uczestniczyć w wydarzeniach o charakterze religijnym, przy czym w mszy lub innym obrzędzie religijnym nie będzie mogło uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób – wyłączając z tego osoby sprawujące posługę.
  • Zakłady pracy - Ograniczenia co do liczby osób nie dotyczą zakładów pracy. Należy jednak stosować w nich szczególnie ostre zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego, w zakresie zachowania odległości pracowników, środków dezynfekcji.

 

Gdzie szukać pomocy?

Osoby chore, mające gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu powinny zasięgnąć porady lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (zalecany kontakt telefoniczny), lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału chorób zakźnych. Należy pamiętać, żeby unikać środków komunikacji publicznej, by nie narażać innych osób na zakażenie.

  1. Podajemy link na infolinię Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie w sprawach związanych z aktualną sytuacją epidemiczną  -  https://psselublin.pis.gov.pl/
  2. 800 190 590 – numer infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącej postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.

  

Miasto Lublin przygotowało dla Państwa szereg informacji dotyczących koronawirusa, pracy urzędu i innych jednostek budżetowych w Lublinie, które znajdąPaństwo tutaj

 https://lublin.eu/mieszkancy/zdrowie/aktualnosci/aktualna-sytuacja-w-lublinie-w-zwiazku-z-koronawirusem-30-03,208,1345,1.html

Autor: AC-P