tel. dyżurny

986

SMS 665 500 410

Hajdów-Zadębie

Starszy Specjalista Paweł Stefaniak

tel. 539-869-828; 81-466-50-81  e-mail: dzielnicowy@986.pl

 

Granice Dzielnicy Hajdów - Zadębie:

Od wschodu: wschodnia granica miasta; od południa: tory PKP - torami PKP w kierunku ul. Mełgiewskiej - ul. Mełgiewska; od zachodu: tory PKP; od północy rzeka Bystrzyca.

Lista plików do pobrania