tel. dyżurny

986

SMS 665 500 410

Działania Straży Miejskiej podczas ewakuacji mieszkańców dzielnic Bronowice i Kośminek w dniu 11 sierpnia 2023 r.

W dniu 11 sierpnia 2023 roku funkcjonariusze Straży Miejskiej uczestniczyli w działaniach mających na celu ewakuację mieszkańców dzielnic Bronowice i Kośminek, w związku ze znalezieniem niewybuchu przy ul. Wrońskiej.

 

Strażnicy informowali mieszkańców o ewakuacji i wyznaczonych miejscach zbiórek, wygłaszając komunikaty, jak również chodząc od drzwi do drzwi. Rozdawali także ulotki ze sposobem postępowania w trakcie ewakuacji. W przypadku osób mających problemy z poruszaniem się, udzielali pomocy w transporcie ich do wyznaczonych miejsc.

 

Więcej informacji: FB Urzędu Miasta Lublin

 

 

Autor: rb