tel. dyżurny

986

SMS 665 500 410

Czechów Północny

Starszy Specjalista Tomasz Skrobowski

tel 539-869-826; 81-466-50-81 e-mail: dzielnicowy@986.pl

 

Granice Dzielnicy Czechów Północny:

Od wschodu: al. Spółdzielczości Pracy; od południa: ul. Związkowa - ul. Elsnera - al. Kompozytorów Polskich - ul. Koncertowa - ul. Arnsztajnowej; od zachodu: ul. Poligonowa; od północy: północna granica miasta

Lista plików do pobrania