tel. dyżurny

986

SMS 665 500 410

Kontrole piaskownic i placów zabaw

Informujemy, że dnia 9 maja rozpoczęły się kontrole placów zabaw i piaskownic na terenach miejskich oraz osiedlach mieszkaniowych, prowadzone wspólnie przez Straż Miejską Miasta Lublin i lubelski oddział Sanepidu. Kontrole mają na celu sprawdzenie stanu technicznego i sanitarnego miejsc zabaw dzieci po sezonie zimowym. Działania takie prowadzone są corocznie już od kilku lat, ze względu na bezpieczeństwo użytkowników placów zabaw.

Autor: rb