KOMENDANT

STRAŻY MIEJSKIEJ MIASTA LUBLIN

LUB ZASTĘPCY

PRZYJMUJĄ OBYWATELI W SPRAWIE SKARG I WNIOSKÓW

W KAŻDY PONIEDZIAŁEK W GODZINACH 14.00 – 17.00


W celu wcześniejszego umówienia spotkania prosimy o kontakt z Sekretariatem Straży Miejskiej Miasta Lublin

pod nr tel. (81) 466 50 00SKARGI I WNIOSKI MOŻNA RÓWNIEŻ KIEROWAĆ NA ADRES

STRAŻ MIEJSKA MIASTA LUBLIN

UL. PODWALE 3A

20-117 LUBLIN


LUB NA ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ

sekretariat@986.pl

sm@lublin.eu

 

Kontakt

Straż Miejska Miasta Lublin
Lublin, ul. Podwale 3a


tel. dyżurny:

986

81 466 5020


Nr sms dla osób niesłyszących: 665 500 410

tel. sekretariat: +48 81 466 5000
fax +48 81 466 5001


e-mail:
sekretariat@986.pl

e-mail dzielnicowych: dzielnicowy@986.pl
Mandaty Straży Miejskiej należy wpłacać na konto:

Urząd Miasta Lublin
85 1240 1503 1111 0010 3766 3554

W tytule wpłaty należy podać imię i nazwisko ukaranego
oraz serię i numer mandatu.