tel. dyżurny

986

SMS 665 500 410

Gdzie szukać ogłoszenia?

 

Gdzie można szukać ogłoszenia o naborze?

  1. Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym  ukazuje się na Tablicy ogłoszeń w siedzibie Straży Miejskiej Miasta Lublin ul. Podwale 3 a, jak również w  Biuletynie Inforrmacji Publicznej Straży Miejskiej Miasta Lublin
  2. Termin składania dokumentów nie może być krótszy niż 10 dni od dnia opublikowania tego ogłoszenia
  3. Miejscem składania aplikacji jest siedziba Straży Miejskiej Miasta Lublin-Kancelaria Ogólna.

 

Autor: AC-P